Privacyverklaring

IJscadeau B.V is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel we ze gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05 augustus 2022 en heeft versienummer 1.3.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website kunt u de volgende persoonsgegevens bij ons achterlaten als u het contactformulier invult en verstuurt:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres

Wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om u zo goed mogelijk te woord te staan en van dienst te zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang de door u gestelde vraag nog niet door ons is afgehandeld. Is uw vraag eenmaal afgehandeld, dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal een (1) jaar in verband met ons interne kwaliteitsbeleid. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Nieuwsbrief

Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of dit wettelijk verplicht is. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Persoonsgegevens van kinderen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan alstublieft contact met ons op via privacy@ijscadeaukaart.nl. Wij verwijderen dan deze gegevens.


Automatische besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersystemen, zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies en Google Analytics cookies overeenkomstig de instellingen voor privacyvriendelijk gebruik. Wij maken geen gebruik van tracking c.q. remarketing cookies waarvoor wij uw toestemming zouden dienen te vragen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of digitaal overdraagbaar van ons te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kunt u indienen via privacy@ijscadeaukaart.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens dan wel de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@ijscadeaukaart.nl